Artykuły

Mandala – znaczenie i energia kształtu

Mandala w sanskrycie oznacza  motyw artystyczny zamknięty w kole lub  łuku.

Mandale mogą być tworzone świadomie z planem lub  spontanicznie, intuicyjnie przez osoby, które nie mają pojęcia o ich przeznaczeniu i formule. Karl Gustav Jung odkrył na nowo mandale dla kultury zachodu, obserwując terapeutyczne ich znaczenie dla swoich pacjentów oraz intuicyjne powstawanie we własnej twórczości.

Geometryczne znaki i ornamenty zachwycają swoim pięknem i estetyką. Odbieramy je również w sposób intuicyjny, czujemy, że na nas działają w nieokreślony bliżej sposób pozazmysłowy.

Nauka nie potwierdza istnienia tzw. „energii kształtów” chociaż obecnie rozwój fizyki kwantowej i wykłady takich naukowców jak Bruce Lipton ( Biologia przekonań, Nowa Biologia czy Gregg Braden ( Boska matryca) przekonują nas o tym, że wszystko w nas i wokół nas jest energią.

Tak więc kształty tworzą energię i oddziałują na nas rzeczywiście, jak również poprzez pryzmat naszej autosugestii, nastawienia i przekonań.

Ktoś napisał, że „Mandale to diagramy reprezentujące wszechświat”.

W hinduskiej i buddyjskiej tradycji pełnią funkcję środków pomagających w medytacji i będących częścią świętych czynności rytualnych. Mandale są malowane na papierze lub tkaninie, tworzone z drewna czy brązu, rysowane na ziemi kolorowymi proszkami lub układane z nitek W centrum mandali znajduje się punkt (bindu) oznaczający górę Meru (mityczną górę w środku wszechświata) w kierunku której osoba medytująca „podróżuje” na swojej drodze do wewnętrznego rozwoju i oświecenia.

To czy ktoś dostrzega i odczuwa energię kształtu jest indywidualnym wyborem i częścią pomysłu na życie. Dla poszukujących to ciekawy obszar przeżyć spoza tzw. materii twardej, która nie zawsze spełnia nasze oczekiwania. Pracując z Mandalą można wykreować swój świat według własnych wyobrażeń i marzeń i zasugerować przestrzeń. Za tytułem pewnej książki można by rzec – „Zrób sobie Raj” . Może w tym pomóc Mandala.