Realizacje

Ganek w Mostkowie

Niedawno zakończyłem kompleksowe odtwarzanie ozdób ganku starego domu warmińskiego.

Nowe, wykonane w skali 1:1 ozdoby nie były malowane, jedynie zostały zamontowane w przygotowaną wcześniej konstrukcję nowego ganku.

Wzory, które kopiowałem są rzeczywiście piękne, a praca uzmysławia kunszt i precyzję wykonania oryginalnego dzieła sprzed 100 laty. Tym bardziej, że warsztat składał się z prostych narzędzi – piły włosowej zwanej laubzegą oraz świdrów.

Jednocześnie chciałbym podziękować właścicielom domu – Ewie i Marcinowi – za umożliwienie pokazania zdjęć z tej realizacji.